Najčešći uzroci impotencije

Reč impotencija potiče od latinske reči impotentia seksualis što bi se u našem jeziku prevelo kao obljubna nemoć, a mi je shvatamo kao seksualna nemoć, izraz bliži za shvatanje značenja. Kod obljubne nemoći muškarca odnosno kod impotencije, prodiranje polnog uda muškarca u vaginu žene nije moguće ili je otežano, zbog nemogućnosti erekcije (erekcija je uvećanje i učvršćenje polnog organa pri seksualnom nadražaju) ili nemogućnosti da se erekcija održi dovoljno dugo.

Impotencija kod muškaraca je vrlo česta pojava koja uzrokuje veliku patnju, umanjuje životnu energiju i radost života, podriva samopouzdanje, čini muškarca depresivnim, neraspoloženim, a može dovesti i do raskida veze ili braka. Impotencija je najčešće uslovljena organskim, funkcionalnim ili psihičkim činiocima.

Uzroci impotencije

Organski činioci impotencije su oboljenja i povrede polnog uda (zapaljenje, povrede, ožiljci i deformacije usled povreda) . Organski uzroci su najčešći uzroci koji izazivaju impotenciju. Ovde su u pitanju bolesti kao na primer bolesti krvnih sudova odnosno arterija i vena, zatim povišen krvni pritisak i dijabetes koje moramo dodati jer su vrlo česte bolesti današnjice, a  izazivaju promene na krvnim sudovima. Endokrini poremećaji, neurološka oboljenja kao i intoksikacija nikotinom, alkoholom i drogama… Ono što se dešava kod organske impotencije jeste da je smanjen protok krvi u penisu koji se inače pri nadražaju višestruko povećava i dovodi do erekcije.

Funkcionalni uzrok impotencije je privremeni ili trajni nedostatak erekcije ili privremena ili trajna značajna umanjenost erekcije, što može da nastane usled oboljenja onih delova tela koji učestvuju u prenošenju impulsa iz erekcionog centra u slabinsko krsnom delu kičmene moždine do psihoseksualnog centra u kori velikog mozga i obrnuto. Uzroci toga su povrede, akutna i hronična oboljenja mozga i kičmene moždine.

Psihički uzroci kao na primer neraspoloženje, strah, mržnja, žalost, srdžba, odvratnost, jako uzbuđenje, izraženo nesamopouzdanje mogu preko psihoseksualnog centra u kori velikog mozga da deluju na erekcioni centar u slabinsko krsnom delu, blokirajući ga potpuno tako da erekcija izostaje. Krajnje je bitno spomenuti da se impotencija takođe može javiti kod psihijatrijskih oboljenja i tu jedino može pomoći psihijatar.

Starost i potencija

Iako postoji rašireno mišljenje da godine utiču na impotenciju, činjenica je da su mnogi muškarci između 70 i 80 godina starosti ipak seksualno aktivni. Dakle, nije normalno da muškarci posle 30-e  godine imaju poteškoće sa potencijom. Godine svakako utiču da se potencija smanjuje, ali ipak treba imati na umu da čovek može biti seksualno aktivan u velikom delu svog života i treba znati da se impotencija može uspešno rešavati. Impotenciju rešava urolog ili lekar druge specijalnosti kao na primer psihijatar ukoliko je psihičkI uzrok. Takodje, je vrlo važno znati da impotencija nastaje i kod upotrebe nekih lekova međutim sve su ovo uzroci koje rešava lekar, on ce primera radi, zameniti određeni lek drugim i slično. Nikako se ne sme na svoju ruku prekidati terapija koju je propisao lekar jer posledice mogu biti fatalnije od same impotencije.

Prevencija

Pušenje kao raširena pojava dovodi do bolesti krvnih sudova sto će reći da dovodi do impotencije,tako da vrlo važan faktor pušenje, moramo ukoloniti kako bi imali sto jaču potenciju.  Isto je i sa preteranom konzumacijom alkohola.

Važno je napomenuti i zdrav život kod previniranja nastanka, a i lečenja impotencije, tu pre svega mislimo na fizičku aktivnost kao i na pravilnu ishranu u cilju regulisanja na primer holesterola i triglicerida koji oštećuju naše krvne sudove a samim tim i našu seksualnu moć. Stres je takodje jak okidač koji može u komplikovanoj kaskadi događaja dovesti do impotencije, zato se savremen čovek mora boriti sa njim u smislu nalaženja hobija ili metoda relaksacije koji će muškarca usrećiti, a stres otklanjati.

Uzimaje određenih biljnih preparata za potenciju može donekle amortizovati izloženost postojećim negativnim faktorima i poboljšati erekciju.

Za kraj, napomenućemo staru izreku: “bolje sprečiti nego lečiti” . Bavite se sportom, hranite se zdravo, više šetajte, nađite radost u životu i oslobodite se stresa… Ako problem naiđe ne gurajte ga pod tepih, obratite se lekaru, rešavajte ga na vreme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>