Lečenje preuranjene ejakulacije

lecenje preuranjene ejakulacije

Preuranjena ejakulacija podrazumeva skraćeno trajanje seksualnog odnosa  kod muškaraca zbog brzog dostizanja vrhunca (ejakulacije – izbacivanja semena). Samo po sebi, kratko trajanje seksualnog čina ne mora značiti seksualnu disfunkcionalnost. Međutim, ukoliko ova pojava negativno utiče na seksualno zadovoljstvo jednog ili oba partnera i ostavlja posledice na kvalitet emotivne veze – onda sa pravom to možemo nazvati „zdravstvenim“ problemom.

Šta je po lekarima preuranjena ejakulacija

Međunarodno društvo za seksualnu medicinu dalo je svoju definiciju preuranjene ejakulacije koja glasi: „Preuranjena ejakulacija je muška seksualna disfunkcija koju odlikuje ejakulacija do koje uvek ili skoro uvek dolazi u okviru od jednog minuta vaginalne penetracije, kao i nesposobnost da se odloži ejakulacija tokom svih ili skoro svih vaginalnih penetracija , te negativne lične posledice u vidu uznemirenja, brige, frustracije i/ili izbegavanja seksualne intimizacije.“

Jasno nam je iz ove definicije da problem preuranjene ejakulacije ima više dimenzija. Za nekoga ona predstavlja nemogućnost da se „suzdrži“ od dostizanja vrhunca za vrlo kratko vreme – oko jednog minuta, dok za druge može značiti nesposobnost da se odloži vrhunac kako bi seks bio kvalitetniji i ispunjeniji.

Koji su uzroci preuranjene ejakulacije

Na žalost, tačni uzroci preuranjene ejakulacije još uvek nisu potpuno jasni. Vrlo je teško utvrditi jasnu vezu između niza faktora koji mogu biti od uticaja, poput psihološke labilnosti ili naročite osetljivosti nerava u penisu, i epizoda preuranjene ejakulacije.

Ono što je evidentno jeste da postoje dva scenarija: jedan je trajna prisutnost problema sa brzom ejakulacijom, još od adolescentskog doba tj. samog početka seksualnih aktivnosti; a drugi podrazumeva prolazne epizode ili periode u kojima dolazi do opisanih teškoća.

U prvom slučaju stručnjaci smatraju da eventualni koreni problema mogu ležati u genetskim ili kulturološkim predispozicijama. Osobe koje su u mladosti krišom ili sa stidom masturbirale bile su sklone da taj čin što više skrate kako ne bi bile „uhvaćene na delu“ ili kako bi se što manje osećale krivima. To može biti potencijalni uzrok stvaranja „navike“ brze ejakulacije.

U drugom slučaju, uzroci koji dovode do preuranjene ejakulacije mogu biti kako psihološki tako i fizički. Psihološki uključuju emotivne traume, konflikte u vezi, kao i hroničnu izloženost stresu ili depresiji. Zdravstveni problemi poput diabetesa, visokog krvnog pritiska, ili pak neumereno pijenje alkohola i upotreba određenih lekova u terapiji drugih zdravstvenih problema – spadaju u moguće fizičke uzroke.

Uticaj emotivnih odnosa

Široko je prisutno uverenje da su problemi u emotivnoj vezi vrlo čest uzrok preuranjene ejakulacije. „Zategnute“ situacije u vezi sa sobom nose manjak poverenja, podriveno samopoštovanje, anksioznost tokom seksualnih odnosa, kao i njihovu proređenost. Sve ovo vrlo lako može dovesti do nervne napetosti koja vodi nemogućnosti da se ejakulacija odloži. Pored toga, slaba komunikacija u narušenoj vezi umanjuje mogućnost da se uz obostrano razumevanje i iskren odnos zajednički radi na rešavanju problema.

Lečenje preuranjene ejakulacije

Tretman u slučajevima preuranjene ejakulacije zavisi od njenih uzroka i predistorije. U nekim (obično težim) slučajevima lekar može propisati neki od antidepresiva koji kao sporedan efekta imaju teže dostizanje seksualnog vrhunca. Ovi lekovi trba da se uzimaju tokom dužeg perioda kako bi dali željene rezultate.

Postoje je i bezbedne biljne tablete za preuranjenu ejakulaciju koje se nalaze u slobodnoj prodaji i na sličan ali manje agresivan način mogu dati povoljan efekat na produženje seksualnog odnosa. Pored toga, neki ljudi se odlučuju na psihoterapiju i vežbanje određenih tehnika za produženje odnosa, ili pak upotrebu anestetičkih krema koje umanjuju osećaj u penisu tokom odnosa.

Koji god prostup da odaberete, važno je imati strpljenja i posvetiti se rešavanju problema tokom dužeg perioda. Rešenje za preuranjenu ejakulaciju postoji, ali prečice često nisu najbolji izbor.