Lečenje preuranjene ejakulacije

lecenje preuranjene ejakulacije

Preuranjena ejakulacija podrazumeva skraćeno trajanje seksualnog odnosa  kod muškaraca zbog brzog dostizanja vrhunca (ejakulacije – izbacivanja semena). Samo po sebi, kratko trajanje seksualnog čina ne mora značiti seksualnu disfunkcionalnost. Međutim, ukoliko ova pojava negativno utiče na seksualno zadovoljstvo jednog ili oba partnera i ostavlja posledice na kvalitet emotivne veze – onda sa pravom to možemo nazvati „zdravstvenim“ problemom.

Šta je po lekarima preuranjena ejakulacija

Međunarodno društvo za seksualnu medicinu dalo je svoju definiciju preuranjene ejakulacije koja glasi: „Preuranjena ejakulacija je muška seksualna disfunkcija koju odlikuje ejakulacija do koje uvek ili skoro uvek dolazi u okviru od jednog minuta vaginalne penetracije, kao i nesposobnost da se odloži ejakulacija tokom svih ili skoro svih vaginalnih penetracija , te negativne lične posledice u vidu uznemirenja, brige, frustracije i/ili izbegavanja seksualne intimizacije.“

Jasno nam je iz ove definicije da problem preuranjene ejakulacije ima više dimenzija. Za nekoga ona predstavlja nemogućnost da se „suzdrži“ od dostizanja vrhunca za vrlo kratko vreme – oko jednog minuta, dok za druge može značiti nesposobnost da se odloži vrhunac kako bi seks bio kvalitetniji i ispunjeniji.

Koji su uzroci preuranjene ejakulacije

Na žalost, tačni uzroci preuranjene ejakulacije još uvek nisu potpuno jasni. Vrlo je teško utvrditi jasnu vezu između niza faktora koji mogu biti od uticaja, poput psihološke labilnosti ili naročite osetljivosti nerava u penisu, i epizoda preuranjene ejakulacije.

Ono što je evidentno jeste da postoje dva scenarija: jedan je trajna prisutnost problema sa brzom ejakulacijom, još od adolescentskog doba tj. samog početka seksualnih aktivnosti; a drugi podrazumeva prolazne epizode ili periode u kojima dolazi do opisanih teškoća.

U prvom slučaju stručnjaci smatraju da eventualni koreni problema mogu ležati u genetskim ili kulturološkim predispozicijama. Osobe koje su u mladosti krišom ili sa stidom masturbirale bile su sklone da taj čin što više skrate kako ne bi bile „uhvaćene na delu“ ili kako bi se što manje osećale krivima. To može biti potencijalni uzrok stvaranja „navike“ brze ejakulacije.

U drugom slučaju, uzroci koji dovode do preuranjene ejakulacije mogu biti kako psihološki tako i fizički. Psihološki uključuju emotivne traume, konflikte u vezi, kao i hroničnu izloženost stresu ili depresiji. Zdravstveni problemi poput diabetesa, visokog krvnog pritiska, ili pak neumereno pijenje alkohola i upotreba određenih lekova u terapiji drugih zdravstvenih problema – spadaju u moguće fizičke uzroke.

Uticaj emotivnih odnosa

Široko je prisutno uverenje da su problemi u emotivnoj vezi vrlo čest uzrok preuranjene ejakulacije. „Zategnute“ situacije u vezi sa sobom nose manjak poverenja, podriveno samopoštovanje, anksioznost tokom seksualnih odnosa, kao i njihovu proređenost. Sve ovo vrlo lako može dovesti do nervne napetosti koja vodi nemogućnosti da se ejakulacija odloži. Pored toga, slaba komunikacija u narušenoj vezi umanjuje mogućnost da se uz obostrano razumevanje i iskren odnos zajednički radi na rešavanju problema.

Lečenje preuranjene ejakulacije

Tretman u slučajevima preuranjene ejakulacije zavisi od njenih uzroka i predistorije. U nekim (obično težim) slučajevima lekar može propisati neki od antidepresiva koji kao sporedan efekta imaju teže dostizanje seksualnog vrhunca. Ovi lekovi trba da se uzimaju tokom dužeg perioda kako bi dali željene rezultate.

Postoje je i bezbedne biljne tablete za preuranjenu ejakulaciju koje se nalaze u slobodnoj prodaji i na sličan ali manje agresivan način mogu dati povoljan efekat na produženje seksualnog odnosa. Pored toga, neki ljudi se odlučuju na psihoterapiju i vežbanje određenih tehnika za produženje odnosa, ili pak upotrebu anestetičkih krema koje umanjuju osećaj u penisu tokom odnosa.

Koji god prostup da odaberete, važno je imati strpljenja i posvetiti se rešavanju problema tokom dužeg perioda. Rešenje za preuranjenu ejakulaciju postoji, ali prečice često nisu najbolji izbor.

Impotencija kod mladih

impotencija kod mladih Reč impotecija potiče od latinske reči impotentia sexualis što se u našem jeziku prevodi kao seksualna nemoć. Predstavlja značajan medicinski problem iz više razloga – jedan od njih je i taj da je impotencija vrlo česta, što će potvrditi veliki broj lekara. Impotencija je složen problem, jer pored toga što utiče u nekim svojim oblicima na nemogućnost stvaranja potomstva, utiče i na ceo život pojedinca kao i na život partnera, o svemu tome ćemo u nastavku teksta.

Impotencija predstavlja nemogućnost muškarca da adekvatno obavi seksualni čin. Pod tim se podrazumeva:

  1. Nemogućnost postizanja erekcije ( uvećanje I učvršćenje polnog uda pri seksualnom činu)
  2. Nemogućnost održavanja erekcije dovoljno dugo: 1) erektilna disfunkcija I 2) prerana ejakulacija.

Impotencija se uglavnom vezuje za starije muškarce, međutim impotencija se javlja i kod mlađih osoba, uzroci koji dovode do impotencije su isti, uticaj činioca se međutim razlikuje po učestalosti u zavisnosti od životnog doba. Kod starijih muškaraca uglavnom su zastupljeni organski činioci a kod mlađih muškaraca psihički.

Kao što rekosmo impotencija utiče na život osobe koja boluje od impotencije kao i na život partnera te osobe. Kod osobe koja boluje od impotencije javlja se: manjak samopouzdanja, sram, depresija, smanjen životni elan odnosno energija, smanjena radna sposobnost… Partner je nezadovoljan, može doći do raskida veze ili braka. Takođe, može doći do preljube, i do raznoraznih problema koji komplikuju život osobe koja ima impotenciju. No, impotencija je problem koji se u velikom broju slučajeva leči. Zavisno od uzroka, tu je pre svega od lekara urolog, zatim psihijatar ako je uzrok psihičke prirode, zatim internista itd… impotencija je najčešće uslovljena organskim, funkcionalnim, psihičkim činiocima, kao i upotrebom pojedinih lekova.

Organski činioci predstavljaju najčešće činioce koji izazivaju impotenciju, kod starijih muškaraca, međutim za mlađe muškarce su psihički činioci najčešći. U organske činioce spadaju brojna stanja i bolesti: povrede, zapaljenja, ožiljci, deformacije, dijabetes melitus, povišen krvni pritisak, arteroskleroza, raznorazni endokrini poremećaji, bolesti arterija i vena, intoksikacije alkoholom i nikotinom, upotreba droga… Kod organskih činioca uzrokovan je smanjen protok krvi kroz krvne sudove penisa, sto onemogućava punjenje penisa krvlju.

Funkcionalni činioci uzrokovani su nesprovođenjem nadražaja od erekcionog centra u slabinsko-krsnom delu kicmene moždine do psihoseksualnog centra u kori velikog mozga i obrnuto. Uzroci toga su povrede, zapaljenja mozga i kičmene moždine, akutna i hronična oboljenja mozga i kičmene moždine…

Lekovi takođe mogu izazvati impotenciju. Ponekad i sam pacijent zna otprilike koji je to lek, jer od kad njega koristi ima impotenciju, važno je znati da se terapija ne sme prekidati na svoju ruku već se treba konsultovati sa lekarom, koji će zameniti lek nekim drugim i tako rešiti problem. Od lekova koji mogu izazvati impotenciju kao neželjeno dejstvo, spisak je dug, napomenućemo neke: antidepresivi,anksiolitici, psihostimulanti, sedativi, hipnotici, antihipertenzivi, lekovi za srčane bolesti itd.

Kao što smo napomenuli, najčešći činioci izazivanja impotencije kod mladih su psihički i emotivni problemi.  Emocije kao sto su neraspoloženje, mržnja, strah, odvratnost, žalost, srdžba, jako uzbuđenje, zatim  ne manje bitno, izraženo nesamopouzdanje, mogu preko psihoseksualnog centra u kori velikog mozga dovesti do blokiranja erekcionog centra u slabinsko-krsnom delu tako da erekcija izostaje. Pored toga, na blokiranje erekcionog centra utiče i depresija te jak stres. Takođe utiču i anksioznost ili trema koji se odnose na ishod seksualnog čina (perfekcionističke težnje) ili nerazumevanje partnera. Muškarac koji usled neispunjenih težnji doživi loše iskustvo, u smislu na primer nemogućnosti postizanja erekcije, sledeći put strahuje i ako mu se i opet ponovi prethodno iskustvo na koje je u velikoj meri on uticao, zapada u takozvani začarani krug. Pojačava se prethodni strah i sve dublje se upada u problem. Na impotenciju moze da utiče i seksualna neaktivnost, pa je samozadovoljavanje muškarcima itekako potrebno dok ne nađu partnera. Ne treba očajavati jer se problem uspešno rešava. Obzirom da su u pitanju psihički činioci ovaj problem rešava psihijatar ili psiholog. U zavisnosti od činioca, stručno lice koristi određenu metodu lečenja.

Lečenje muške neplodnosti

lecenje muske neplodnosti

 Oko 15% od ukupnog broja brakova je neplodno. Muška neplodnost je uzrok bračnog steriliteta u oko 40% slučajeva, kao i ženska, dok oko 20% otpada na oba partnera. Oplodna nemoć muškarca je posledica anatomofunkcionalnih poremećaja u predelu polnih žlezda i pridodatih struktura.  Nastaje najčešće usled nepostojanja, zakržljalosti ili oboljenja semenika, promena u sastavu i lučenju semena i njegovog sprovođenja u spoljnu sredinu odnosno u usminu žene.

Nedostatak semenika je urođen (anorchismus) ili stečen (povreda, odstranjenje semenika usled povrede, oboljenja ili drugih razloga). Čest je prividan nedostatak semenika (criptorchismus) jednostran ili obostran, što može da prouzrokuje njegovu zakržljalost i posledičnu oplodnu nemoć.

Promene u lučenju ili sastavu semena takođe su čest uzrok muške neplodnosti. Seme (sperma) sadrži sekret prostate, semenih mehurića i semenika čiji je najvažniji sastojak semena ćelija (spermatozoid). Prestanak lučenja semena (aspermia) postoji kod anorhizma, obostranog kriptorhizma, hipoplazije semenika, oboljenja ili povrede organa za stvaranje ili sprovođenje semena. Često usled raznih poremećaja ili bolesti nastaje lučenje semena sa mrtvim, nepokretnim spermatozoidima (necrospermia), slabo pokretljivim (astenospermia) ili retkim spermatozoidima (oligospermia). Često je lučenje semena bez spermatozoida (azoospermia).

Uzroci takođe mogu biti endokrini ( poremećaj funkcije hipotalamusa, hipofize, nadbubrežnih žlezdi ili štitne žlezde ), defekti u spermatogenezi (lekovi npr. ), opstrukcije ( urođene i stečene ), bolesti prostate, antitela protiv spermatozoida ili semene tečnosti , anatomski defekti penisa itd …

Da bi seme bilo izlučeno neophodno je normalno morfološko i fiziološko stanje izvodnog sistema odnosno semenih mehurića, briznika i mokraćne cevi. Nedostatak, zapušenje, suženje, deformacija, usled povrede ili oboljenja, bilo kog dela sistema za transport semene tečnosti dovodi do neplodnosti muškarca.  Dijagnoza se postavlja na osnovu spermograma, odnosno pregleda spermograma. Normalan nalaz ukazuje na normalnu endokrinu funkciju, spermatogenezu i intaktan transportni sistem. Ako nalaz nije normalan, treba uraditi najmanje dva pregleda u periodu od 3 meseca, te posle dobijanja dva rezultata koja nisu dobra, treba sprovesti ispitivanje radi otkrivanja osnovnog uzroka takvih rezultata.

Spermogram je osnovno ispitivanje a uzorak se dobija masturbacijom kojoj prethodi apstinencija od 48 do 72 h. Najznačajniji parametri spermograma su broj spermatozoida, pokreljivost i morfologija. Postojanje leukocita u spermatogramu ukazuje na infekciju, tada se uzima bris uretre radi identifikacije uzročnika infekcije i lečenja naravno.

Ako su osnovni uzroci neplodnosti poremećaji funkcije endokrinih žlezdi, terapija se sastoji od lečenja osnovne bolesti. Hormoni koje stvaraju hipotalamus, hipofiza, testisi imaju vaznu ulogu u stvaranju spermatozoida i u polnom razvoju uopšte. Poremećen hormonski status može bitno doprineti nepolodnosti. Testosteron i drugi hormoni određuju se iz uzorka krvi.  Kod opstrukcije kanala epididimisa moguce je uraditi operativni zahvat ali se pozitivni rezultati dobijaju u 20% slučajeva. Bolji terapijski uspesi hirurškog lečenja dobijaju se kod osoba sa varikokelom (proširenje vena skrotuma) ili anatomskim defektom penisa. U slučaju stvaranja antitela na spermatozoide ili semenu tečnost treba pokušati sa davanjem kortikosteroida. Kod trajne oligospermije može se pokušati sa inseminacijom semene tečnosti, posle izdvajanja samo vitalnih spermatozoida, u matericu partnera. Ovo je vrlo efkasno rešenje jer je potrebna mala kolicina spermatozoida za oplodnju jajne ćelije.  Vitamin E može unaprediti funkciju spermatozoida, takođe veoma bitni vitamini su i vitamin C, vitamin B6 i B12 . Vitamin E ublažava oštećenje spermatozoida. Vitamin C štiti spermu od oksidativnih oštećenja I sprečava aglutinaciju (slepljivanje) spermatozoida. Manjak cinka smanjuje nivo testosterona te je vrlo potreban mineral jer povećava novo testosterona a samim tim I plodnost muškaraca. Od bitnih minerala za plodnost muškaraca bitno je pomenuti  još selen i magnezijum. Smatra se i da biljna sredstva poput peruanske make mogu imati pozitivan uticaj na proces spermatogeneze i time popraviti rezultat spermograma.

Najčešći uzroci impotencije

Reč impotencija potiče od latinske reči impotentia seksualis što bi se u našem jeziku prevelo kao obljubna nemoć, a mi je shvatamo kao seksualna nemoć, izraz bliži za shvatanje značenja. Kod obljubne nemoći muškarca odnosno kod impotencije, prodiranje polnog uda muškarca u vaginu žene nije moguće ili je otežano, zbog nemogućnosti erekcije (erekcija je uvećanje i učvršćenje polnog organa pri seksualnom nadražaju) ili nemogućnosti da se erekcija održi dovoljno dugo.

Impotencija kod muškaraca je vrlo česta pojava koja uzrokuje veliku patnju, umanjuje životnu energiju i radost života, podriva samopouzdanje, čini muškarca depresivnim, neraspoloženim, a može dovesti i do raskida veze ili braka. Impotencija je najčešće uslovljena organskim, funkcionalnim ili psihičkim činiocima.

Uzroci impotencije

Organski činioci impotencije su oboljenja i povrede polnog uda (zapaljenje, povrede, ožiljci i deformacije usled povreda) . Organski uzroci su najčešći uzroci koji izazivaju impotenciju. Ovde su u pitanju bolesti kao na primer bolesti krvnih sudova odnosno arterija i vena, zatim povišen krvni pritisak i dijabetes koje moramo dodati jer su vrlo česte bolesti današnjice, a  izazivaju promene na krvnim sudovima. Endokrini poremećaji, neurološka oboljenja kao i intoksikacija nikotinom, alkoholom i drogama… Ono što se dešava kod organske impotencije jeste da je smanjen protok krvi u penisu koji se inače pri nadražaju višestruko povećava i dovodi do erekcije.

Funkcionalni uzrok impotencije je privremeni ili trajni nedostatak erekcije ili privremena ili trajna značajna umanjenost erekcije, što može da nastane usled oboljenja onih delova tela koji učestvuju u prenošenju impulsa iz erekcionog centra u slabinsko krsnom delu kičmene moždine do psihoseksualnog centra u kori velikog mozga i obrnuto. Uzroci toga su povrede, akutna i hronična oboljenja mozga i kičmene moždine.

Psihički uzroci kao na primer neraspoloženje, strah, mržnja, žalost, srdžba, odvratnost, jako uzbuđenje, izraženo nesamopouzdanje mogu preko psihoseksualnog centra u kori velikog mozga da deluju na erekcioni centar u slabinsko krsnom delu, blokirajući ga potpuno tako da erekcija izostaje. Krajnje je bitno spomenuti da se impotencija takođe može javiti kod psihijatrijskih oboljenja i tu jedino može pomoći psihijatar.

Starost i potencija

Iako postoji rašireno mišljenje da godine utiču na impotenciju, činjenica je da su mnogi muškarci između 70 i 80 godina starosti ipak seksualno aktivni. Dakle, nije normalno da muškarci posle 30-e  godine imaju poteškoće sa potencijom. Godine svakako utiču da se potencija smanjuje, ali ipak treba imati na umu da čovek može biti seksualno aktivan u velikom delu svog života i treba znati da se impotencija može uspešno rešavati. Impotenciju rešava urolog ili lekar druge specijalnosti kao na primer psihijatar ukoliko je psihičkI uzrok. Takodje, je vrlo važno znati da impotencija nastaje i kod upotrebe nekih lekova međutim sve su ovo uzroci koje rešava lekar, on ce primera radi, zameniti određeni lek drugim i slično. Nikako se ne sme na svoju ruku prekidati terapija koju je propisao lekar jer posledice mogu biti fatalnije od same impotencije.

Prevencija

Pušenje kao raširena pojava dovodi do bolesti krvnih sudova sto će reći da dovodi do impotencije,tako da vrlo važan faktor pušenje, moramo ukoloniti kako bi imali sto jaču potenciju.  Isto je i sa preteranom konzumacijom alkohola.

Važno je napomenuti i zdrav život kod previniranja nastanka, a i lečenja impotencije, tu pre svega mislimo na fizičku aktivnost kao i na pravilnu ishranu u cilju regulisanja na primer holesterola i triglicerida koji oštećuju naše krvne sudove a samim tim i našu seksualnu moć. Stres je takodje jak okidač koji može u komplikovanoj kaskadi događaja dovesti do impotencije, zato se savremen čovek mora boriti sa njim u smislu nalaženja hobija ili metoda relaksacije koji će muškarca usrećiti, a stres otklanjati.

Uzimaje određenih biljnih preparata za potenciju može donekle amortizovati izloženost postojećim negativnim faktorima i poboljšati erekciju.

Za kraj, napomenućemo staru izreku: “bolje sprečiti nego lečiti” . Bavite se sportom, hranite se zdravo, više šetajte, nađite radost u životu i oslobodite se stresa… Ako problem naiđe ne gurajte ga pod tepih, obratite se lekaru, rešavajte ga na vreme.

Produženje i podebljanje penisa

Mogućnost hirurškog zahvata produženja muškog polnog organa uvideo je u prošlom veku poznati urolog Beminghaus. On je omogućio produženje penisa, presecanjem suspenzornog ligamenta koji spaja pubičnu kost sa polnim organom. Tokom vremena dolazi do pronalaženja novih mogućnosti, ali suština se svodi na to da penis ima spoljašnji vidljivi deo , kao i unutrašnji koji nije vidljiv napolju.

Zahvaljujući pomenutom zahvatu na ligamentu, oslobađa se unutrašnji deo zbog promene položaja korena penisa i njegovog ugla prema ostatku tela. Na taj način penis dobija vizuelno na veličini.

Polovinom osamdesetih godina, u Kini dr Long Daochou počinje operacije većeg broja pacijenata metodom presecanja suspenzornog ligamenta uz kožni režanj Y. Novonastali prostor nakon presecanja ligamenta popunjava se okolnim  tkivom ili umetkom od politetrafluoretilena. Na ovaj način operaciju je nadogradio devedesetih godina dr Hennie Roos iz Južnoafričke Republike.

Nehirurške metode su danas takođe dosta zastupljene i naširoko komercijalizovane. Poznata je još iz osamdesetih godina vakuum pumpa, a sve češće se reklamiraju razni ekstenderi. Ove metode nisu medicinske, pa se obično takve sprave kupuju u seks šopovima umesto u apotekama.

Pored ovakvih sprava, postoje i biljni preparati za produženje penisa za koje se smatra mogu tokom vremena poboljšati I pojačati dotok krvi do penisa i na taj način uvećati zapreminu tkiva u njemu, čime se dobija na debljini I dužini.

Loš spermogram – uzroci

Različiti defekti na nivou ćelija spermatozoida u ejakulatu mogu se povezati sa različitim zdravstvenim problemima poput visokog krvnog pritiska, srčanih tegoba i endokrinih poremećaja – tvrdi novija studija.

Stoga je vrlo moguće da kvalitet sperme održava stanje opšteg zdravlja organizma kod muškarca, smatraju istraživači.

„Može biti da je neplodnost marker koji ukazuje na opšti poremećaj zdravlja“, kaže dr Majkl Ajzenberg, pomoćni profesor  urologije i direktor muške reproduktivne medicine na Standford školi medicine u Kaliforniji.

Poremećaji u kavlitetu sperme koji za rezultat daju loš nalaz spermograma  obično uključuju manjak ukupnih spermatozoida (oligospermia), lošu pokretljivost spermatozoida (astenospermia) ili manjak spermatozoida normalnog oblika (teratozoospermia).

U pomenutoj studiji objavljenoj u decembru 2014. godine, Ajzenbergova istraživačka grupa uporedila je zdravstveni status muškaraca koji imaju loš nalaz spermograma sa onima čiji su nalazi normalni. Zaključeno je da 44% onih koji imaju lošiji kvalitet sperme istovremeno ima i neki drugi zdravstveni problem. Obično su to bili povišen pritisak i kardio vaskularne tegobe.

Saniranje problema poput povišenog krvnog pritiska moglo bi da dovede do unapređenja kvaliteta sperme, kaže dr Ajzenberg. Međutim, on isto tako nije potpuno siguran da li je za narušen kvalitet spermograma odgovorno samo zdravstveno stanje ili pak lekovi koji se koriste u tom slučaju.

Dr Tomer Singer, reproduktivni endokrinolog iz Lenoks Hil bolnice u Nju Jorku kaže: „Ova studija potvrđuje ono što su reproduktivni endokrinolozi  već uočili, a to je korelacija između zdravstvenog statusa i nivoa produkcije sperme“.

Ukupni rezultati ove studije upućuju na to vođenje zdravijeg životnog stila koji podrazumeva zdravu ishranu, redovnu fizičku aktivnost i izbegavanje štetnih supstanci poput alkohola, duvana i opojnih droga – predstavlja najbolji put ka prevenciji zdravstevnih tegoba, a samim tim i sprečavanju nastanka neplodnosti.

 Ukoliko je problem već nastao, potrebno je sa izmenama načina života krenuti odmah, a u ishranu uključiti suplemente koji mogu popraviti rezultat spermograma.

Lečenje prerane ejakulacije

Prerana ejakulacija označava trajnu nemogućnost da dužina trajanja seksualnog odnosa bude u skladu sa fiziološkim i emotivnim potrebama oba partnera. U lekarskoj praksi ona najčeće podrazumeva vrlo lako dostizanje vrhunca od strane muškara čime se odnos skraćuje u tolikoj meri da do penetracije dolazi vrlo kratko, ako uopšte i dođe. Ovim se otežava normalno odvijanje seksa, uskraćuje se adekvatno zadovoljavanje potreba i, često – stvaraju frustracije koje komplikuju socijalni i emotivni život osobe koja od prerane ejakulacije pati. Međutim, preranom ejakulacijom možemo nazvati i kontekst širi od medicinski definisane simptomatologije, tj. svaku epizodu u seksu tokom koje zbog ejakulacije muškarca ne dolazi do seksualnog i emotivnog zadovoljenja njega ili partnerke.

Farmakološko lečenje prerane ejakulacije

Kod težih oblika prevremene ejakulacije gde je problem prisutan od samog početka seksualno aktivnog doba, lekari često posežu za propisivanjem farmakoloških sredstava.  Grupe lekova koje se načešće koriste obuhvataju:

  • Antidperesivi. Kao sporedni efekat nekih antidepresiva javlja se teže dostizanje orgazma. Iz ovog razloga, selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina (SSRI) koriste se kako bi se pomoglo u odlaganju ejakulacije. Neki od neželjenih dejstava antidepresiva su smanjen libido, mučnina i suvoća usta.
  • Analgetici. Kada antidepresivi ne daju željeni efekat u tretmanu prerane ejakulacije, može se pokušati sa nekim od analgetika iz grupe opoida. Pored toga što umanjuju bol, u praksi se pokazalo da takođe mogu uticati na odlaganje ejakulacije. Neželjena dejstva su vrtoglavica, mučnina i glavobolja.
  • Inhibitori fosfodiesteraze-5. Popularnije znani po komercijalnim nazivima Viagra, Cialis ili Levitra, lekovi iz ove grupe pored toga što se koriste u lečenju impotencije mogu svoj doprinos dati u produženju erekcije. Njihov efekat primene kod prerane ejakulacije najčešće se svodi na olakšano dostizanje nove erekcije nakon ejakulacije. Neželjena dejstva mogu biti glavobolja (uticaj na krvni pritisak), crvenilo lica i sl.

Lokalni anestetici

Jedno od rešenja u sličajevima ponovljenih epizoda prerane ejakulacije mogu biti i različite anestetičke kreme ili sprejevi. Nanose se pre odnosa na područje glans penisa (glavić) i zahvaljujući brzom dejstvu otupljuju osećaj u tom predelu čime se otežava dostizanje vrhunca. Nekada se može desiti da se tokom odnosa prenesu na unutrašnjost vagine partnerke čime se umanjuje i njen doživljaj tokom seksa. Stoga se savetuje upotreba kondoma nakon nanošenja anestetika.

Psihološko savetovanje

U odnosu na procenjenu strukturu ličnosti, može se ukazati i potreba za psihološkim savetovanjem. Na ovaj način mogu se smanjiti tenzije izazvane ovim problemom i ukazati na potencijala rešenja. Često se tokom terapije pokaže da u datom slučaju možda dodatni uzroci leže u korenu problema čime se olakšava lečenje prerane ejakulacije na uspešan način.

Biljne tablete za preranu ejakulaciju

Kao i za većinu zdravstvenih stanja, postoje i prirodni suplementi za lečenje  prerane ejakulacije. Ova sredstva su blaža od farmakoloških i u većini slučajeva nemaju neželjena dejstva. Obično kombinuju biljne sastojke koji imaju umirujuće i antidepresivno svojstvo. Na našem tržištu, već duži niz godina prisutne su u prodaji tablete Prolong za lečenje prerane ejakulacije za koje se može pronaći veliki broj iskustava korisnika.

Koje tablete za potenciju sam odabrao i nisam pogrešio!

Kada čovek dođe “u problem” i počne na internetu da traži rešenja za isti, najbolje što može da mu se desi je da se potpuno sludi! Kada sam prvi put imao epizodu sa impotencijom, bio je to za mene potpuni šok, naročito što nemam nekih bitnijih zdravstvenih problema i nisam u nekim preteranim “godinama”…

worried-man-at-workKao što bi svaki prosečan čovek danas uradio, odmah sam istražio celu stvar na internetu da bih došao do bilo kakvih odgovora na teška pitanja koja su počela da mi se vrzmaju po glavi: “Zašto baš meni?”, “Otkud impotencija u ovim godinama?”, “Da li sam bolestan”, “Da li mi treba preparat za potenciju” itd.

Tablete za potenciju

Naravno, prva stvar na koju sam naišao bile su reklame i preporuke za određene tablete za potenciju. Sa prezirom sam u startu odbacio mogućnost upotrebe ovakvih preparata jer nisam hteo da priznam sebi da je moguće da ja “podbacim”… Moralo je postojati neko bezazleno objašnjenje za moje probleme u krevetu – jednostavno mi “nije bio dan” ili sam bio umoran…

Međutim, ono što nisam znao je da gomila mojih vršnjaka ali i mnogo mlađih ima hronične probleme sa potencijom – zbog stresa, nezdrave ishrane, nebavljenja sportom itd. Jednostavno, nisam mogao da verujem onome što čitam po forumima… Naravno, moje loše epizode u seksu su se nastavile… Nije se to odmah do kraja ispoljilo, nekada je bilo dobrih momenata (što bih ja rekao – “kao nekada”) no, tokom vremena sam primetio da jednostavno više “to nije to”…

Odluka je pala – ali koji lek za potenciju odabrati?

U razgovoru sa bliskim drugarom, uz par krigli piva, shvatio sam da nema razloga da zazirem od upotrebe nekog “pomoćnog sredstva” koje će vratiti mojim seksualnim sposobnostima stari sjaj… Većina mojih parnjaka je već koristila Kamagru, Satibo i ostale pilule za potenciju koje mogu da se nađu kod nas, često “ispod pulta” i po preporuci drugara koji je veličao svoje seksualne avanture uz ovakva sredstva…

S obzirom da sam analitičan tip po prirodi, ja sam odlučio da krenem drugim putem – seo sam za svoj laptop i danim istraživao forume, svedočanstva drugih, upoređivao prodajne sajtove najpoznatijih tableta za potenciju, zvao info linije i raspitivao se…

Moja odluka je bila da probam kombinaciju Prosize kapsula za potenciju i PeruvianMaca tableta… I mogu vam reći da “ubo” pravu stvar! Ovi proizvodi su bili potpuno prirodni, bez nekih “skrivenih sastojaka” koji bi mogli da budu rizični po zdravlje (što mi je – moram priznati – ipak najvažnije!), dostava je bila brza i diskretna, a prodajna podrška uvek na raspolaganju.. Proizvodi su provereni, preko sedam godina na tržištu i, što je bitno – isprobani od dosta ljudi (čitao sam po forumima)…

Šta drugo da vam kažem… Ove proizvode koristim već mesecima i osećam se potpuno oporavljen!  Kod mene više nema malodušnosti! Ako imate sličan problem, dobro se informišite i proverite svaku informaciju do koje dođete, pre nego što počnete nešto da koristite. Zdravlje je ipak najvažnije!

(ime i prezime poznato redakciji)

Sve što niste znali o tabletama za povećanje penisa

Prosize-p18qkrgv5cljd1rbm6an1dvv16gDa li zaista postoje tablete koje mogu povećati penis?

Kao što i sami znate, veličina penisa u erekciji može biti promenljiva i zavisi od nivoa uzbuđenja, zdravstvenog stanja i trenutnog psihi-fizičkog statusa organizma.

Oni koji priču o povećanju penisa banalizuju tvrdnjama da polni organ ne može “narasti” od upotrebe određenih dijetetskih suplemenata ili aparata, namerno prenebregavaju gore pomenutu činjenicu. Određene tablete za povećanje penisa sadrže biljne sastojke koji deluju kao afrodizijak i promoter dobre cirkulacije u oblasti genitalija, čime se može povećati nivo seksualnog uzbuđenja i količine krvi koja dolazi do penisa u erekciji. Na ovaj način penis postaje vidljivo veći u erekciji.

Šta su vežbe za povećanje penisa?

Vežbe za povećanje penisa koriste sposobnost tela da se prilagođava spoljašnjim uticajima. Radi se vežbama istezanja i kompresije polnog organa koje tokom vremena mogu donekle povećati penis u dužini i obimu, ne samo u erekciji nego i u opuštenom stanju.

Sa vežbama za povećanje penisa ne mogu se postići rezultati “preko noći” nego je potrebno vreme i trud. Upotreba kvalitetnih tableta za povećanje penisa značajno ubrzava i olakšava dostizanje željenih efekata vežbi.

Koji su sastojci tableta za povećanje penisa

Najvažnije je da odabrane tablete sadrže isključivo prirodne biljne sastojke, bez tzv. “skrivenih” supstanci koje su imitacija sastojaka Viagre ili Cialisa.

Biljke koje se najčešće koriste su:

- Muira puama. Raste u kišnim šumama Brazila.  Pravo značenje Muira Puama je „drvo potencije“. Neki muškarci u Brazilu ga koriste tako što ga utrljavaju u genitalije kako bi pojačali erekciju. Muira Puama pomaže kod manjka seksualne želje i teškoće da se održi erekcija.

- Catuaba. Katuaba stimuliše centralni nervni sistem i ima svojstva afrodizijaka.

- Đumbir. zbog sastojka koji je sličan kapsaicinu, ima antiinflatorno dejstvo, smanjuje bolove i poboljšava perifernu cirkulaciju, potencijalno omogućavajući i bolju prokrvljenost polnog organa.

- Žen šen. Koristi se u borbi protiv impotencije i prevremene ejakulacije. Ginseng pomaže kod normalizacije krvnog pritiska i u isto vreme podmlađuje i revitalizuje čitavo telo.